29 آبان 1399

سامانه لایحه نویسی مالیاتی

پس از برگزاری اولین دوره ی غیرحضوری لایحه نویسی مالیاتی و استقبال کم نظیر همراهان همیشگی آقای مالیات، تصمیم جدیدی مبنی بر افزودن بخش لایحه نویسی مالیاتی به سامانه گرفته شد.
29 آبان 1399

آغاز به کار کالج حسابداری

آذر ماه 99 برند تجاری کالج حسابداری خدمتی جدید از موسسه آوای رسای علم و دانش با چشم انداز توسعه ی جامعه ی متخصصین و حسابداران خبره برای ورود به بازار کار آغازبه کار نمود.